Adam Kosałka, ul.Kilińskiego 18, 44-200 Rybnik, tel: 513-082-907